СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
129 підприємств
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР`ЄРІВ 
19 підприємств
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
199 підприємств
ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
9 підприємств
ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
15 підприємств
БУДІВНИЦТВО 
33 підприємств
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
111 підприємств
ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР`ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
26 підприємств
ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
0 підприємств
ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
3 підприємств
ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
0 підприємств
ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
16 підприємств
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
23 підприємств
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
10 підприємств
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ`ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
0 підприємств
ОСВІТА 
2 підприємств
ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
2 підприємств
МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
1 підприємств
НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
3 підприємств
ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
0 підприємств
ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ 
0 підприємств